ANELL PSYKOLOGI

Om mig

Bakgrund & erfarenhet.

Min psykologutbildning är integrativ vilket innebär att jag har både psykodynamisk terapi och KBT som grund med evidensbegreppet som utgångspunkt. Jag tog examen från psykologutbildningen år 2018.

Efter examen har jag valt att fördjupa mig i terapimetoden Intensive short-term dynamic psychotherapy, ISTDP. Det är en känslofokuserad psykodynamisk terapimetod som är utformad för att fungera över olika problem och tillstånd. Fördjupningen består av en 3-årig utbildning i metoden.

Jag är också utbildad i flera behandlingar specifikt för trauma och Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. En av dem är till exempel EMDR. Jag har gedigen erfarenhet av traumabehandling.

Efter examen började jag arbeta inom specialistpsykiatrin. Jag har sex års erfarenhet av arbete på flera mottagningar inriktade mot olika problematik. Där har jag behandlat:

 • Trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Depression och nedstämdhet
 • Stress och utmattning
 • Ångest
 • ADHD
 • Paniksyndrom
 • Tvångssyndrom
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Sorg och förlust
 • Social fobi
 • Personlighetssyndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Relationssvårigheter